Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja w Skawicy – przemówienie senatora Andrzeja Pająka

W środę 3 maja 2017 r. pod stojącym na skawickim placu Jana Pawła II pomnikiem Pamięci Pokoleń świętowano rocznicę Konstytucji 3 Maja. W imprezie wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i gminnych, nie zabrakło tradycyjnie senatora Andrzeja Pająka, który wygłosił okolicznościowe przemówienie. Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uświetniła występem Orkiestra Dęta ze Skawicy, a program artystyczny przygotowała młodzież z miejscowego Zespołu Szkół. Przedstawiciele instytucji działających na terenie gminy złożyli pod pomnikiem kwiaty.

„NA TYM FUNDAMENCIE MOŻNA ODBUDOWAĆ WSZYSTKO”

Wybitny polski historyk, publicysta, nauczyciel akademicki prof. Andrzej Nowak podczas niedawnego wykładu w klubie „Ronina” przypomniał nam wobec absurdalnych oskarżeń, że to co dobre zawdzięczamy łasce władców PRL, którzy zdecydowali się podzielić odpowiedzialnością za Polskę przy Okrągłym Stole, albo Europie w roku 2004 przyjmującej nas do swej struktury, następującą prawdę: „Nie możemy na to godzić w imię prawdy historycznej. Powinniśmy bronić prawdy historycznej o naszej historii, która jest dłuższa niż ostatnie 100 lat, nie zaczyna się też 4 czerwca 1989 r., ani 13 grudnia 1981 r., kiedy niektórzy rzucili legitymację partyjną i uważają, że od tego momentu zaczyna się historia, ani nie zaczyna się nawet 11 listopada 1918 r.”

Ile lat liczy Polska historia? Ponad 1050 liczy historia Polski , dokładnie opisana, bogata w wydarzenia wielkie, przynoszące chwałę, jak również te dramatyczne, wręcz tragiczne. Rok, który minął, rok 2016 – był Rokiem Jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski. To w roku 966 historyczny władca Polski Mieszko I podjął decyzję o przyjęciu chrztu w obrządku zachodnim. To wydarzenie miało podstawowe znaczenie dla dziejów tak Narodu jak i Państwa. Od tego wydarzenia, od 966 roku Polski Naród miał zawsze pragnienie posiadania własnego, niezależnego państwa. W każdym czasie był gotowy zapłacić każdą cenę, by takowe własne i niezależne od obcych, państwo posiadać. Polska nie jest „znikąd”. Różne znamienite wydarzenia na przestrzeni tych ponad 1050 lat były udziałem tego Narodu. W dniu dzisiejszym wspominamy wielkie daty w naszej historii, dwa wielkie wydarzenia. Oba te wydarzenia łączą się, są dla nas Polaków przedmiotem dumy i nigdy nie powinny zniknąć z naszej pamięci, bo pamięć jest podstawowym czynnikiem, który decyduje o naszym istnieniu.

Zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia
Głosowania

.

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Senatora RP [kliknij tutaj]

Przynależność do zespołów i grup parlamentarnych

 

  • Senacki Zespół Strażacki
  • Senacki Zespół Spółdzielczy
  • Parlamentarny Zespół na Rzecz Ochrony Życia i Rodziny
  • Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych
  • Polsko - litewska grupa parlamentarna

Przynależność do komisji, podkomisji i klubów

W dniach 12-13 grudnia 2012 r. odbyło się 23. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 11 ustaw, do 3 wprowadziła poprawki. Zdecydowała też o wniesieniu do Sejmu 3 projektów ustaw: o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (projekt przewiduje, że gmina będzie mogła wybrać w sposób elastyczny, uwzględniający swoje specyficzne potrzeby zasady ustalania opłat za gospodarowanie odpadami); o zmianie ustawy o usługach płatniczych (projekt określa maksymalną stawkę opłaty interchange, czyli należności pobieranej przez bank, który wydał kartę, od agenta rozliczeniowego przy każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty płatniczej; eliminuje mechanizmy ograniczające konkurencję na rynku usług obsługi transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych); o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (projekt przewiduje przyznanie prawa do bezpłatnego zaopatrzenia w niektóre leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego tzw. żołnierzom górnikom, którzy w okresie PRL-u w ramach zastępczej służby wojskowej byli przymusowo kierowani do pracy w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania rud uranu i batalionach budowlanych).

Więcej…

 

W dniach 29-30 listopada 2012 r. odbyło się 22. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 15 ustaw, do 5 wprowadziła poprawki. Zdecydowała też o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw: o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, którego celem jest określenie w upoważnieniu ustawowym wytycznych dotyczących wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, oraz o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, umożliwiającego wliczanie urlopu macierzyńskiego do okresu umożliwiającego nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki, przez pracowników jednostek sfery budżetowej, w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, w sytuacji nieprzepracowania w ciągu całego roku kalendarzowego 6 miesięcy. Ponadto zmieniono skład Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Więcej…

 

W dniu 28 listopada 2012 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu z okazji przypadającej tego dnia 90. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II Rzeczypospolitej. Wzięli w nim udział m.in. prezydent RP Bronisław Komorowski, marszałek Sejmu Ewa Kopacz, premier Donald Tusk, marszałek Senatu V kadencji Longin Pastusiak, wicemarszałek Senatu I kadencji Andrzej Wielowieyski, wicemarszałek Senatu II kadencji Andrzej Czapski, prof. Jerzy Buzek, reprezentujący rodziny senatorów II RP.

Otwierając posiedzenie, marszałek Bogdan Borusewicz przypomniał słowa naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, wypowiedziane 28 listopada 1922 r., podczas inauguracyjnego posiedzenia Senatu I kadencji: "Wielką jest tradycja Senatu w Polsce. Czyni ona z Panów nie główny motor pracy państwowej, ale zgodnie z duchem konstytucji współczesnych krajów demokratycznych, nakazuje Wam być rzecznikami rozsądku, rozwagi i miary przy spełnianiu zadań, poruczonych naczelnym organom władzy państwowej (...). Pozwólcie więc, Panowie, wyrazić życzenie, abyście jako instytucja państwowa, reprezentująca umiar, stawali w ciężkim zadaniu współpracy zawsze po stronie tych, którzy, czy to z urzędu, czy ze skłonności - łagodzą tarcia, zmniejszają konflikty i doprowadzają do koniecznej równowagi zamierzeń, celów i środków".

Marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że oprócz stanowienia prawa Senat II Rzeczypospolitej odegrał również rolę protektora polskiej emigracji i Polaków za granicą. Przypomniał, że marszałek Wojciech Trąmpczyński patronował przygotowaniom do I Zjazdu Polaków z Zagranicy w 1929 r., przekształconego później w Światowy Związek Polaków. Dzięki aktywności i zaangażowaniu marszałków Juliana Szymańskiego i Władysława Raczkiewicza zaś stworzono ramy organizacyjne i koordynowano współpracę urzędów i organizacji krajowych z organizacjami polonijnymi na całym świecie.

Więcej…

 

W dniach 8-9 listopada 2012 r. odbyło się 20. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 19 ustaw, do 4 wprowadziła poprawki. W obecności kombatantów, członków Szarych Szeregów podjęto uchwałę z okazji 70. rocznicy powołania do służby „Zawiszy” Szarych Szeregów. Izba podjęła też uchwałę w 10. rocznicę ogłoszenia św. Andrzeja Boboli patronem Polski. Senatorowie zdecydowali także o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponadto Senat dokonał zmian w składach swoich komisji i zapoznał się z informacją o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2011 r., którą przedstawił jej przewodniczący Antoni Górski.

Więcej…

 
Więcej artykułów…

 

Dzisiaj...
Dzisiaj jest: 18 Styczeń 2018    |    Imieniny obchodzą: Piotr, Małgorzata
Kontakt

Biuro Senatora Andrzeja Pająka

poniedziałek - piątek od godz. 8:30 do 14:00

ul. Adama Mickiewicza 139

34-200 Sucha Beskidzka

e-mail: biuro@pajakandrzej.pl

e-mail: dyrektor@pajakandrzej.pl

tel/fax: 33 873 39 16, 504 751 148, 504 751 163

 

 

Filia Biura Senatorskiego

w Trzebini

ostatni piątek miesiąca od godz. 9:00 do 11:00

ul. Rynek 18 (II piętro)

32-540 Trzebinia

 

Filia Biura Senatorskiego

w Wadowicach

poniedziałek od godz. 10:00 do 12:00

ul. Karmelicka 5

34-100 Wadowice

Budynek ZOZ (parter)


Pogoda
Klub Parlamentarny PIS

MyPIS

Informacja Samorządowa

Regionalny Portal Informacyjny

Małopolska Kronika Beskidzka

ALTERNATYWA PIS