Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja w Skawicy – przemówienie senatora Andrzeja Pająka

W środę 3 maja 2017 r. pod stojącym na skawickim placu Jana Pawła II pomnikiem Pamięci Pokoleń świętowano rocznicę Konstytucji 3 Maja. W imprezie wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i gminnych, nie zabrakło tradycyjnie senatora Andrzeja Pająka, który wygłosił okolicznościowe przemówienie. Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uświetniła występem Orkiestra Dęta ze Skawicy, a program artystyczny przygotowała młodzież z miejscowego Zespołu Szkół. Przedstawiciele instytucji działających na terenie gminy złożyli pod pomnikiem kwiaty.

„NA TYM FUNDAMENCIE MOŻNA ODBUDOWAĆ WSZYSTKO”

Wybitny polski historyk, publicysta, nauczyciel akademicki prof. Andrzej Nowak podczas niedawnego wykładu w klubie „Ronina” przypomniał nam wobec absurdalnych oskarżeń, że to co dobre zawdzięczamy łasce władców PRL, którzy zdecydowali się podzielić odpowiedzialnością za Polskę przy Okrągłym Stole, albo Europie w roku 2004 przyjmującej nas do swej struktury, następującą prawdę: „Nie możemy na to godzić w imię prawdy historycznej. Powinniśmy bronić prawdy historycznej o naszej historii, która jest dłuższa niż ostatnie 100 lat, nie zaczyna się też 4 czerwca 1989 r., ani 13 grudnia 1981 r., kiedy niektórzy rzucili legitymację partyjną i uważają, że od tego momentu zaczyna się historia, ani nie zaczyna się nawet 11 listopada 1918 r.”

Ile lat liczy Polska historia? Ponad 1050 liczy historia Polski , dokładnie opisana, bogata w wydarzenia wielkie, przynoszące chwałę, jak również te dramatyczne, wręcz tragiczne. Rok, który minął, rok 2016 – był Rokiem Jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski. To w roku 966 historyczny władca Polski Mieszko I podjął decyzję o przyjęciu chrztu w obrządku zachodnim. To wydarzenie miało podstawowe znaczenie dla dziejów tak Narodu jak i Państwa. Od tego wydarzenia, od 966 roku Polski Naród miał zawsze pragnienie posiadania własnego, niezależnego państwa. W każdym czasie był gotowy zapłacić każdą cenę, by takowe własne i niezależne od obcych, państwo posiadać. Polska nie jest „znikąd”. Różne znamienite wydarzenia na przestrzeni tych ponad 1050 lat były udziałem tego Narodu. W dniu dzisiejszym wspominamy wielkie daty w naszej historii, dwa wielkie wydarzenia. Oba te wydarzenia łączą się, są dla nas Polaków przedmiotem dumy i nigdy nie powinny zniknąć z naszej pamięci, bo pamięć jest podstawowym czynnikiem, który decyduje o naszym istnieniu.

Zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia
Głosowania

.

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Senatora RP [kliknij tutaj]

Przynależność do zespołów i grup parlamentarnych

 

  • Senacki Zespół Strażacki
  • Senacki Zespół Spółdzielczy
  • Parlamentarny Zespół na Rzecz Ochrony Życia i Rodziny
  • Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych
  • Polsko - litewska grupa parlamentarna

Przynależność do komisji, podkomisji i klubów

W dniach 20, 21 i 22 grudnia 2011 r. odbyło się 3. posiedzenie Senatu, podczas którego rozpatrzono 5 ustaw. Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, uchwalona przez Sejm 16 grudnia 2011 r., przewiduje m.in. wzrost od 1 stycznia 2012 r. akcyzy na olej napędowy i wyroby tytoniowe. Zakłada utrzymanie na obecnym poziomie wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych, a także wynagrodzeń sędziów i prokuratorów. Obniżeniu do 30% ulegnie maksymalny poziom dotacji z budżetu państwa dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. "Zamrożona" zostanie również wysokość przyszłorocznych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zgodnie z ustawą, szkolenia, staże podyplomowe i rezydentury dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych będą finansowane ze środków Funduszu Pracy. Ustawa wprowadza też nowe zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania, co uniemożliwi zakładanie lokat bankowych z dzienną kapitalizacją odsetek, których zyski nie podlegają 19-procentowej stawce tzw. podatku Belki.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek. W wyniku głosowania poparcie Senatu uzyskała poprawka senatora K. Kleiny, zgodnie z którą na utworzenie etatów w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przeznaczono 1 mln zł. Za przyjęciem tzw. ustawy okołobudżetowej z tą zmianą głosowało 62 senatorów, 32 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Więcej…

 

Na swoim 2. posiedzeniu 17 listopada 2011 r. Senat powołał stałe komisje i wybrał ich przewodniczących:

• Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich (przewodniczący Andrzej Misiołek),

• Komisję Budżetu i Finansów Publicznych (przewodniczący Kazimierz Kleina),

• Komisję Gospodarki Narodowej (przewodniczący Marek Ziółkowski),

• Komisję Kultury i Środków Przekazu (przewodniczący Grzegorz Czelej),

• Komisję Nauki, Edukacji i Sportu (przewodniczący Kazimierz Wiatr),

• Komisję Obrony Narodowej (przewodniczący Władysław Ortyl),

• Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (przewodniczący Michał Seweryński),

• Komisję Rodziny i Polityki Społecznej (przewodniczący Mieczysław Augustyn),

• Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi (przewodniczący Jerzy Chróścikowski),

• Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (przewodniczący Janusz Sepioł),

• Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (przewodniczący Andrzej Person),

• Komisję Spraw Unii Europejskiej (przewodniczący Edmund Wittbrodt),

• Komisję Spraw Zagranicznych (przewodniczący Włodzimierz Cimoszewicz),

• Komisję Środowiska (przewodnicząca Jadwiga Rotnicka),

• Komisję Ustawodawczą (przewodniczący Piotr Zientarski),

• Komisję Zdrowia (przewodniczący Rafał Muchacki).

 

W dniach 8-9 listopada 2011r. odbyło się I posiedzenie Senatu RP VIII kadencji. Posiedzenie zostało otwarte przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego, a następnie nastąpiło powołanie Marszałka Seniora oraz sekretarzy pierwszego posiedzenia. Niezwykle uroczystym momentem było ślubowanie senatorów. "9 października naród polski jako najwyższy suweren w wolnych, demokratycznych i uczciwych wyborach powierzył wam mandat sprawowania zasadniczej części władzy ustawodawczej. Staliście się senatorami RP" - powiedział Stefan Jaworski, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, 8 listopada 2011 r. otwierając uroczystość wręczenia nowo wybranym senatorom zaświadczeń o ich wyborze.

 

Więcej…

 

UCHWAŁA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 grudnia 2011 r.

o potępieniu stanu wojennego w 30. rocznicę jego wprowadzenia

13 grudnia 1981 roku władze komunistyczne na czele z generałem Wojciechem Jaruzelskim wprowadziły w Polsce stan wojenny.

O północy wojsko przejęło stacje radiowe i telewizyjne, wstrzymana została wszelka komunikacja publiczna, wyłączono telefony. Pierwszej nocy aresztowano i internowano ponad 3 tysiące działaczy "Solidarności" i intelektualistów, w następnych miesiącach liczba uwięzionych wzrosła do niemal 10 tysięcy. Ulice miast przeczesywały liczne patrole wojska i milicji, ważniejsze skrzyżowania i place obsadziły stałe posterunki wzmocnione wozami bojowymi, hotele zamienione zostały w koszary oddziałów ZOMO przygotowanych do tłumienia demonstracji. Strajkujące przeciw stanowi wojennemu zakłady pracy pacyfikowane były z użyciem czołgów. 16 grudnia w kopalni "Wujek" otwarto ogień do górników. Zamordowano dziewięciu, dwudziestu jeden raniono. Do końca stanu wojennego liczba ofiar bardzo wzrosła, ofiary trudno dziś policzyć.

 

Więcej…

 

 

Dzisiaj...
Dzisiaj jest: 18 Styczeń 2018    |    Imieniny obchodzą: Piotr, Małgorzata
Kontakt

Biuro Senatora Andrzeja Pająka

poniedziałek - piątek od godz. 8:30 do 14:00

ul. Adama Mickiewicza 139

34-200 Sucha Beskidzka

e-mail: biuro@pajakandrzej.pl

e-mail: dyrektor@pajakandrzej.pl

tel/fax: 33 873 39 16, 504 751 148, 504 751 163

 

 

Filia Biura Senatorskiego

w Trzebini

ostatni piątek miesiąca od godz. 9:00 do 11:00

ul. Rynek 18 (II piętro)

32-540 Trzebinia

 

Filia Biura Senatorskiego

w Wadowicach

poniedziałek od godz. 10:00 do 12:00

ul. Karmelicka 5

34-100 Wadowice

Budynek ZOZ (parter)


Pogoda
Klub Parlamentarny PIS

MyPIS

Informacja Samorządowa

Regionalny Portal Informacyjny

Małopolska Kronika Beskidzka

ALTERNATYWA PIS