Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja w Skawicy – przemówienie senatora Andrzeja Pająka

W środę 3 maja 2017 r. pod stojącym na skawickim placu Jana Pawła II pomnikiem Pamięci Pokoleń świętowano rocznicę Konstytucji 3 Maja. W imprezie wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i gminnych, nie zabrakło tradycyjnie senatora Andrzeja Pająka, który wygłosił okolicznościowe przemówienie. Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uświetniła występem Orkiestra Dęta ze Skawicy, a program artystyczny przygotowała młodzież z miejscowego Zespołu Szkół. Przedstawiciele instytucji działających na terenie gminy złożyli pod pomnikiem kwiaty.

„NA TYM FUNDAMENCIE MOŻNA ODBUDOWAĆ WSZYSTKO”

Wybitny polski historyk, publicysta, nauczyciel akademicki prof. Andrzej Nowak podczas niedawnego wykładu w klubie „Ronina” przypomniał nam wobec absurdalnych oskarżeń, że to co dobre zawdzięczamy łasce władców PRL, którzy zdecydowali się podzielić odpowiedzialnością za Polskę przy Okrągłym Stole, albo Europie w roku 2004 przyjmującej nas do swej struktury, następującą prawdę: „Nie możemy na to godzić w imię prawdy historycznej. Powinniśmy bronić prawdy historycznej o naszej historii, która jest dłuższa niż ostatnie 100 lat, nie zaczyna się też 4 czerwca 1989 r., ani 13 grudnia 1981 r., kiedy niektórzy rzucili legitymację partyjną i uważają, że od tego momentu zaczyna się historia, ani nie zaczyna się nawet 11 listopada 1918 r.”

Ile lat liczy Polska historia? Ponad 1050 liczy historia Polski , dokładnie opisana, bogata w wydarzenia wielkie, przynoszące chwałę, jak również te dramatyczne, wręcz tragiczne. Rok, który minął, rok 2016 – był Rokiem Jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski. To w roku 966 historyczny władca Polski Mieszko I podjął decyzję o przyjęciu chrztu w obrządku zachodnim. To wydarzenie miało podstawowe znaczenie dla dziejów tak Narodu jak i Państwa. Od tego wydarzenia, od 966 roku Polski Naród miał zawsze pragnienie posiadania własnego, niezależnego państwa. W każdym czasie był gotowy zapłacić każdą cenę, by takowe własne i niezależne od obcych, państwo posiadać. Polska nie jest „znikąd”. Różne znamienite wydarzenia na przestrzeni tych ponad 1050 lat były udziałem tego Narodu. W dniu dzisiejszym wspominamy wielkie daty w naszej historii, dwa wielkie wydarzenia. Oba te wydarzenia łączą się, są dla nas Polaków przedmiotem dumy i nigdy nie powinny zniknąć z naszej pamięci, bo pamięć jest podstawowym czynnikiem, który decyduje o naszym istnieniu.

Zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia
Głosowania

.

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Senatora RP [kliknij tutaj]

Przynależność do zespołów i grup parlamentarnych

 

  • Senacki Zespół Strażacki
  • Senacki Zespół Spółdzielczy
  • Parlamentarny Zespół na Rzecz Ochrony Życia i Rodziny
  • Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych
  • Polsko - litewska grupa parlamentarna

Przynależność do komisji, podkomisji i klubów

Wyszczególnienie

2011

2012

Ogółem

Posiedzenia Prezydium Senatu

5

2

7

Posiedzenia Konwentu Seniorów

6

3

9

Posiedzenia Senatu

3

3

6

liczba dni obrad

6

5

11

Posiedzenia komisji i podkomisji senackich

72

94

166

Ustawy rozpatrzone przez Senat*

5

9

14

Ustawy, do których Senat wprowadził poprawki

1

2

3

Ustawy, w sprawie których Senat podjął uchwałę o odrzuceniu

-

-

-

Poprawki, które Senat wprowadził do ustaw

1

13

14

Projekty inicjatyw Senatu wniesionych do Sejmu, w tym:

-

-

-

– wykonujące orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

-

-

-

– wynikające z rozpatrzenia petycji

-

-

-

– rozpatrzone przez Sejm

-

-

-

– przyjęte przez Sejm, w tym:

-

-

-

rozpatrzone wspólnie z innymi projektami

-

-

-

Podjęte uchwały, w tym:

17

17

34

– okolicznościowe

1

5

6
 

Konferencje i seminaria

2

2

4

 

W dniach 15−16 lutego 2012 r. odbyło się 6. posiedzenie Senatu. Rozpatrzono na nim ustawę budżetową na rok 2012, do której wprowadzono 11 poprawek. Za przyjęciem jej z tymi zmianami głosowało 64 senatorów, 30 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Ustawa, uchwalona przez Sejm na 7. posiedzeniu, 27 stycznia 2012 r., przewiduje "zamrożenie" płac w sferze budżetowej, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych i podwyżki dla służb mundurowych. Zgodnie z ustawą, wydatki budżetu państwa w 2012 r. mają wynieść nie więcej niż 328 mld 765 mln 688 tys. zł (wzrost o 15 mld zł), dochody − 293 mld 766 mln 128 tys. zł, deficyt 34 mld 999 mln 560 tys. zł, a deficyt budżetu środków europejskich − 4,5 mld zł.

 

Więcej…

 

W dniach 1−2 lutego 2012 r. odbyło się 5. posiedzenie Senatu. Rozpatrzono na nim 3 ustawy, które przyjęto bez poprawek. Wśród nich była m.in. ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, uchwalona przez Sejm 27 stycznia 2012 r. na podstawie pilnego projektu rządowego. Za przyjęciem nowelizacji bez poprawek głosowało 59 senatorów, 22 było przeciw.

Nowela przesuwa z 1 września 2012 r. na 1 września 2014 r. termin wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Oznacza to, że dzieci urodzone w 2006 i 2007 r. w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 mogą rozpoczynać edukację szkolną, ale nie muszą. Zdecydują o tym rodzice. W ocenie rządu, zmiana terminu pozwoli na lepsze przygotowanie szkół na przyjęcie sześciolatków. W noweli przewidziano też, że w ciągu 2 najbliższych lat szkolnych nauczyciele wychowania przedszkolnego, w ramach zajęć z dziećmi 6-letnimi, które będą kontynuować przygotowanie przedszkolne, mają obowiązek rozwijania nabytej wiedzy i umiejętności tych sześciolatków z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.

Podczas debaty minister edukacji Krystyna Szumilas poinformowała, że we wrześniu 2011 r. do I klas poszło tylko 20% sześciolatków, ale były też gminy, w których naukę w szkole rozpoczęło 50, a nawet 100% 6-letnich dzieci. Według niej, miało to miejsce tam, gdzie samorządy prowadziły dialog z rodzicami. Minister edukacji dodała, że resort przygotował materiały informacyjne, dzięki którym samorządom będzie łatwiej przekonać rodziców do wcześniejszej edukacji szkolnej.

Więcej…

 

W dniu 19 stycznia 2012 r. odbyło się 4. posiedzenie Senatu. Rozpatrzono na nim m.in. 2 ustawy, które budziły liczne kontrowersje. Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. została uchwalona w reakcji na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 26 października 2010 r., który w odpowiedzi na zapytanie rzecznika praw obywatelskich Janusza Kochanowskiego uznał, że art. 86 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest niezgodny z konstytucją. Ustawa określa podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i zasady ich finansowania w okresie przejściowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Zgodnie z nią, rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne od 6 ha użytków rolnych sami będą opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne, a za właścicieli gospodarstw o mniejszej powierzchni opłaci ją KRUS. Nowe zasady nie obejmą rolników, którzy prowadzą działalność w działach specjalnych produkcji rolnej i dodatkowo w gospodarstwie rolnym. Oznacza to, że rolnik prowadzący działalność zarówno w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, jak i w gospodarstwie rolnym zostanie obciążony składką na ubezpieczenie zdrowotne tylko z tytułu działalności w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Za jej przyjęciem bez poprawek, zgodnie z wnioskiem Komisji Zdrowia, głosowało 61 senatorów, 1 był przeciw, a 27 wstrzymało się od głosu. Mniejszość Komisji Zdrowia proponowała 8 poprawek, m.in. precyzujące, w jakich wypadkach apteka zwracałaby koszty nienależnej refundacji.

Więcej…

 
Więcej artykułów…

 

Dzisiaj...
Dzisiaj jest: 18 Styczeń 2018    |    Imieniny obchodzą: Piotr, Małgorzata
Kontakt

Biuro Senatora Andrzeja Pająka

poniedziałek - piątek od godz. 8:30 do 14:00

ul. Adama Mickiewicza 139

34-200 Sucha Beskidzka

e-mail: biuro@pajakandrzej.pl

e-mail: dyrektor@pajakandrzej.pl

tel/fax: 33 873 39 16, 504 751 148, 504 751 163

 

 

Filia Biura Senatorskiego

w Trzebini

ostatni piątek miesiąca od godz. 9:00 do 11:00

ul. Rynek 18 (II piętro)

32-540 Trzebinia

 

Filia Biura Senatorskiego

w Wadowicach

poniedziałek od godz. 10:00 do 12:00

ul. Karmelicka 5

34-100 Wadowice

Budynek ZOZ (parter)


Pogoda
Klub Parlamentarny PIS

MyPIS

Informacja Samorządowa

Regionalny Portal Informacyjny

Małopolska Kronika Beskidzka

ALTERNATYWA PIS