W dniu 25 lutego 2017 r. odbyło się 38. Walne Zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej, któremu przewodniczył jego prezes Stanisław Bednarz. Przybyli także zaproszeni goście: senator Andrzej Pająk, starosta suski Józef Bałos, burmistrz miasta Jordanowa Iwona Bilska oraz przedstawiciele rozmaitych środowisk z terenu miasta Jordanowa i okolic. W trakcie zebrania nastąpiło uroczyste wręczenie odznaczenia Zasłużony Dla Ziemi Jordanowskiej, przedstawiono także sprawozdanie z działalności Towarzystwa za miniony rok, nie zabrakło także wystąpień zaproszonych gości obfitujących w serdeczne podziękowania za prężną działalność jordanowskiego Towarzystwa.

 

W dniu 24 lutego 2017 r. senatorowie zakończyli XXXV posiedzenie Senatu IX Kadencji. Zaproponowali, by przepisy upraszczające kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego weszły w życie od 1 lipca, a nie od marca br. jak przewidywała nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która była rozpatrywana w Senacie. Senat wprowadził właśnie tę jedną poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która dotyczy pakietu onkologicznego. Nowela wprowadza uproszczoną sprawozdawczość w zakresie prowadzenia list osób oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Przyznaje ministrowi zdrowia uprawnienia do ogłaszania, w drodze obwieszczenia, zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, odrębnie dla poszczególnych dziedzin medycyny.

Więcej…

 

W niedzielę 19 lutego 2017 r. senator Andrzej Pająk wziął udział w kościele św. Barbary w Libiążu w ostatnim pożegnaniu polskiej wolontariuszki zamordowanej w Boliwii Heleny Kmieć. Pogrzeb miał charakter państwowy. Premier Beatę Szydło reprezentowała szefowa kancelarii premiera Beata Kempa, która odczytała list Premier do rodziny zmarłej. W uroczystości uczestniczył także podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski. Prezydent Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie Helenę Kmieć Złotym Krzyżem Zasługi za działalność charytatywną i społeczną oraz za zaangażowanie w pomoc potrzebującym. Helena Kmieć została zamordowana w nocy z 24 na 25 stycznia br. w Boliwii w miejscowości Cochabamba podczas napadu na ochronkę dla dzieci.

 

W dniu 19 lutego 2017 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP w Tarnawie Dolnej. W spotkaniu udział wziął senator Andrzej Pająk, który podziękował druhom za ich nieocenioną służbę i życzył wszystkiego dobrego w bieżącym roku. Podczas zebrania wysłuchano merytorycznych sprawozdań, udzielono zarządowi absolutorium, a następnie przedstawiono zakres działań na najbliższe miesiące. Walne Zebranie jest najwyższą władzą OSP, podczas niego podejmuje się szereg istotnych decyzji wpływających na działalność jednostki, a co za tym idzie danej społeczności.

 

W sobotę 18 lutego 2017 r. senator Andrzej Pająk wziął udział w uroczystościach z okazji 70 rocznicy walki i śmierci mjr. Józefa Kurasia „Ognia” w Waksmundzie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej, a po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy przemaszerowali na cmentarz parafialny, do miejsca spoczynku żołnierzy Sztabu Zgrupowania Partyzanckiego oraz ojca mjr „Ognia”, żony i 2,5-letniego syna. W czasie uroczystości na cmentarzu, pod tablicą pomordowanych podczas okupacji, odczytany został Apel Poległych oraz złożono wieńce. Podczas uroczystości odczytano decyzję szefa MON o potwierdzeniu stopnia majora WP Józefa Kurasia „Ognia”. Nominację odebrał syn „Ognia”, Zbigniew Kuraś.

 

Późnym wieczorem 1 lutego 2017 r. zakończyło się 34. posiedzenie Senatu. Senatorowie bez poprawek przyjęli trzy nowelizacje - ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Izba wprowadziła jedną poprawkę do nowelizacji ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Senatorowie przyjęli ponadto projekt ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego i podjęli decyzję o wniesieniu tego projektu do Sejmu. Izba podjęła uchwałę w sprawie upamiętnienia 500-lecia obecności protestantów na ziemiach polskich.

Więcej…

 

W dniu 31 stycznia 2017 r. w Senacie dyskutowano o sołectwie w różnych aspektach ‒ zarówno prawnym, jak i społecznym. Uczestnicy spotkania wskazywali na potrzebę wzmocnienia statusu sołectwa i sołtysa, przedstawili też propozycje zmian ustawowych. Konferencję „Kierunki zmian statusu prawnego sołectwa” zorganizowała Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, której wiceprzewodniczącym jest senator Andrzej Pająk wspólnie z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów.

Więcej…

 

W niedzielę 29 stycznia 2017 r. senator Andrzej Pająk gościł na widowni Jasełek Bożonarodzeniowych w Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi, które wystawiali uczniowie wspólnie z nauczycielami z Zespołu Szkół w Zawoi Centrum. Wśród widzów byli także biskup Marian Buczek, Wójt Gminy Zawoja oraz Wicestarosta Suski. Jasełka w Zawoi są wystawiane od 2008 roku i cieszą się ogromną popularnością.

 

 

Dzisiaj...
Dzisiaj jest: 18 Styczeń 2018    |    Imieniny obchodzą: Piotr, Małgorzata
Kontakt

Biuro Senatora Andrzeja Pająka

poniedziałek - piątek od godz. 8:30 do 14:00

ul. Adama Mickiewicza 139

34-200 Sucha Beskidzka

e-mail: biuro@pajakandrzej.pl

e-mail: dyrektor@pajakandrzej.pl

tel/fax: 33 873 39 16, 504 751 148, 504 751 163

 

 

Filia Biura Senatorskiego

w Trzebini

ostatni piątek miesiąca od godz. 9:00 do 11:00

ul. Rynek 18 (II piętro)

32-540 Trzebinia

 

Filia Biura Senatorskiego

w Wadowicach

poniedziałek od godz. 10:00 do 12:00

ul. Karmelicka 5

34-100 Wadowice

Budynek ZOZ (parter)


Pogoda
Klub Parlamentarny PIS

MyPIS

Informacja Samorządowa

Regionalny Portal Informacyjny

Małopolska Kronika Beskidzka

ALTERNATYWA PIS


Joomla extensions by Siteground Hosting