W dniu 19 października 2017 r. zakończyło się 2-dniowe 48. posiedzenie Senatu. Tego dnia senatorowie wysłuchali sprawozdania o stanie ochrony języka polskiego za lata 2014‒15. Podjęli także uchwałę w 650. rocznicę nadania Ormianom pierwszego przywileju w Polsce. Senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć bohaterskiego kapłana bł. Jerzego Popiełuszki w 33. rocznicę jego męczeńskiej śmierci. Izba podczas 48. posiedzenia rozpatrzyła 9 ustaw, do 2 wprowadziła poprawki. Zdecydowano o odrzuceniu projektu ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

Więcej…

 

Senator Andrzej Pająk przebywał w dniach 13 - 15 października 2017 r. na Białorusi, gdzie wziął udział w obradach VI Forum Oświaty Polskiej, odbywającego się w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie. W forum wzięli udział przedstawiciele polskich i białoruskich władz oświatowych, Senatu RP, MSZ RP, akredytowani na Białorusi polscy dyplomaci, reprezentanci organizacji pozarządowych z Polski, wspierających polską oświatę na Białorusi, przedstawiciele Związku Polaków na Białorusi, Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi i Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej, nauczyciele, rodzice oraz działacze społeczni. Uczestnicy forum podkreślali, że wypieranie nauczania języka polskiego z białoruskiego państwowego systemu oświaty spowodowało gwałtowny spadek liczby uczących się języka polskiego w szkołach państwowych Białorusi. Jeśli w latach 90. liczba uczących się języka polskiego przekraczała nawet 20 tysięcy i dotyczyło to przede wszystkim państwowego systemu oświaty, to obecnie liczba ta nie sięga nawet trzynastu tysięcy. Przy czym w państwowym systemie oświaty obecnie uczy się polskiego zaledwie niecałe 7 tysięcy uczniów. Prawie tyle samo uczy się obecnie w szkołach społecznych. Wielu z mówców podczas forum podkreślało, że w przypadku kontynuowania przez władze Białorusi polityki wypierania języka polskiego ze szkół państwowych, nauka w szkole społecznej może stać się jedyną możliwością pobierania nauki języka ojczystego dla przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej zamieszkującej Białoruś. Przyszłoroczne, VII Forum Oświaty Polskiej na Białorusi odbędzie się w Mińsku, a jego organizatorem będzie Wydział Konsularny przy Ambasadzie RP w Mińsku.

 

 

W pierwszą sobotę miesiąca 7 października 2017 r. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii uroczyście rozpoczęła kolejny rok akademicki. W uroczystości tradycyjnie udział senator Andrzej Pająk. Inaugurację poprzedziła Msza Święta w intencji społeczności akademickiej, po której wszyscy uczestnicy uroczystości udali się na zamek, na którego dziedzińcu obejrzeli fotogalerię prezentującą najważniejsze osiągnięcia uczelni. Miejscem corocznej immatrykulacji kolejnego rocznika studentów była zwyczajowo Sala Rycerska, gdzie parafialny chór „Cantabile” wykonał średniowieczne pieśni „Gaudeamus” oraz „Gaude Mater Polonia”. W swoim wystąpieniu senator Andrzej Pająk zwrócił uwagę na wielki dorobek WSTiE, który świadczy o tym, że szkoła się rozwija i nie ma problemu z naborem studentów. Zwracając się do społeczności akademickiej, powiedział: Zdobywając wiedzę w czasach uprzedmiotowienia człowieka, warto zakorzenić się w tym co stanowi o naszym człowieczeństwie. Polsce potrzeba elit o prawym myśleniu, dlatego życzę, aby z tej uczelni wychodzili prawi obywatele.

 

 

W dniach 29 września – 1 października 2017 r. senator Andrzej Pająk przebywał w Wilnie i rejonie wileńskim biorąc udział w licznych imprezach polonijnych, na czele z dożynkami. Świętowanie rolników rozpoczęło się od uroczystego korowodu, w którym wzięły udział wszystkie gminy. Nie zabrakło oficjalnych przemówień i wystąpień, list wicemarszałka Senatu RP Marii Koc, odczytany został przez senatora Andrzeja Pająka, członka Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Święto Plonów przy dworku marszałka Józefa Piłsudskiego w Pikieliszkach co roku jest okazją do dzielenia się nie tylko tym, co zebrali rolnicy, ale także niepowtarzalną atmosferą gościnnej Wileńszczyzny, do której mieszkańcy może nieco się już przyzwyczaili, a która tak zadziwia gości. Na scenie wystąpiły zespoły z Wileńszczyzny a także goście z Polski i z Białorusi

 

 

 

W dniu 28 września 2017 r. zakończyło się 5-dniowe 47. posiedzenie Senatu. Tego dnia Izba m.in. przyjęła bez poprawek ustawę o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, która wzbudziła kontrowersje wśród senatorów; Izba nie poparła wniosku o jej odrzucenie. Senat podczas 47. posiedzenia rozpatrzył 17 ustaw, do 4 wprowadził poprawki. Zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks wykroczeń, a także podjął uchwałę w 70. rocznicę urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana „Solidarności”. Senatorowie zapoznali się ponadto z informacjami: o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej), o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2016 r., a także o stanie realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Więcej…

 

W niedzielę 24 września 2017 r. na stokach Kotonia w Zawadce odbyła się uroczystość upamiętniająca poległych w walce z niemieckim okupantem, w której udział wziął senator Andrzej Pająk oraz poseł Jarosław Szlachetka. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą sprawowaną przy ołtarzu polowym obok pomnika poległych. Po nabożeństwie uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Krzczonowie zaprosili uczestników uroczystości na akademię.

 

Jak co roku 18 września 2017 roku odbyła się Sztafeta Zwycięstwa Szlakiem Walk Partyzanckich AK i BCh. Wzięły w niej udział reprezentacje szkół, służb mundurowych oraz indywidualni biegacze. Założeniem biegu było nie tylko współzawodnictwo sportowe, ale i upamiętnienie pacyfikacji Wiśniowej i Lipnika. Uroczystości, w których udział wziął senator Andrzej Pająk rozpoczęła Msza Święta na Cmentarzu Parafialnym w Wiśniowej. Zaraz po niej wszyscy zebrani przenieśli się do dobczyckiego Rynku, gdzie wystawiono wartę honorową, odczytano Apel Poległych, oddano salwę honorową oraz złożono kwiaty przy symbolicznym Grobie Nieznanego Żołnierza.

 

Wypełniona widownia sali teatralnej Wadowickiego Centrum Kultury była zapewne najlepszym podziękowaniem dla artystów z działającego przy Parafii św. Macieja w Andrychowie Teatru JaNowego, którzy przedstawili spektakl zatytułowany „Polska dziś woła nas”. Na widowni obecni byli m.in. emerytowany ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej ks. biskup-senior Tadeusz Rakoczy, proboszcz parafii Św. Macieja w Andrychowie ks. prał. Stanisław Czernik oraz senator Andrzej Pająk. Widowisko poświęcone Żołnierzom Wyklętym, a oparte na losach partyzantów dowodzonego przez kapitana Henryka Flamego „Bartka” Zgrupowania NSZ VIII Okręgu Śląskiego, w piękny i żywy sposób pokazało prawdę o najnowszej historii Polski i Polaków, zniewalanych przez system komunistyczny. Spektakl grany w Wadowickim Centrum Kultury idealnie „zgrał się” z przyjęciem w piątek 15 września 2017 roku przez Sejm RP uchwały oddającej hołd żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych, drugiej pod względem liczebności formacji zbrojnej polskiego podziemia niepodległościowego, podporządkowanej jedynemu legalnemu Rządowi RP, który z racji okupowania Polski przez niemiecką III Rzeszę oraz sowiecką Rosję przebywał w Londynie.

 

 

Dzisiaj...
Dzisiaj jest: 21 Listopad 2017    |    Imieniny obchodzą: Albert, Janusz, Konrad
Kontakt

Biuro Senatora Andrzeja Pająka

poniedziałek - piątek od godz. 8:30 do 14:00

ul. Adama Mickiewicza 139

34-200 Sucha Beskidzka

e-mail: biuro@pajakandrzej.pl

e-mail: dyrektor@pajakandrzej.pl

tel/fax: 33 873 39 16, 504 751 148, 504 751 163

 

 

Filia Biura Senatorskiego

w Trzebini

ostatni piątek miesiąca od godz. 9:00 do 11:00

ul. Rynek 18 (II piętro)

32-540 Trzebinia

 

Filia Biura Senatorskiego

w Wadowicach

poniedziałek od godz. 10:00 do 12:00

ul. Karmelicka 5

34-100 Wadowice

Budynek ZOZ (parter)


Pogoda
Klub Parlamentarny PIS

MyPIS

Informacja Samorządowa

Regionalny Portal Informacyjny

Małopolska Kronika Beskidzka

ALTERNATYWA PIS


Joomla extensions by Siteground Hosting