W dniu 30 marca 2017 r. zakończyło się 38. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 10 ustaw, do 5 wprowadziła poprawki. Senat podjął także uchwałę w 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego (1921–1987). Na początku posiedzenia senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego 21 marca 2017 r. prof. Piotra Małoszewskiego, członka Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu.

Więcej…

 

W dniu 18 marca 2017 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Kuków podsumowujące rok 2016. W spotkaniu wziął udział senator Andrzej Pająk, który podziękował druhom z Kukowa za ich strażacki trud i życzył wszelkiej pomyślności w kolejnym roku. W trakcie zebrania zostały przedstawione sprawozdania z działalności za rok 2016 przez Prezesa, Naczelnika, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Opiekunów MDP oraz sprawozdanie finansowe, które przedstawił Skarbnik. Ponadto przedstawiono projekt planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.

 

W dniu 16 marca 2017 r. zakończyło się 37. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 11 ustaw, do 5 wprowadziła poprawki. Senatorowie minutą ciszy uczcili zmarłego Wojciecha Młynarskiego. Senat bez zmian przyjął nowelizację ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (projekt poselski), która uzupełnia wykaz strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, określony w załączniku do ustawy, o budowę, rozbudowę i przebudowę 5 linii. Chodzi m.in. o magistralę pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami oraz na odcinku Kozienice – Miłosna. Nowela wejdzie w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia.

Więcej…

 

We wtorek 7 marca 2017 r. w kompleksie Tequila w Kukowie odbyła się tegoroczna Gala Sportowiec Roku 2016 Powiatu Suskiego. W obecności Senatora RP Andrzeja Pająka, władz powiatowych, przedstawicieli samorządów i lokalnego biznesu, zostali nagrodzeni najlepsi sportowcy i działacze Powiatu Suskiego za rok 2016. Po raz drugi najlepszym sportowcem powiatu został himalaista Andrzej Bargiel.

 

W dniu 3 marca 2017 r. w godzinach popołudniowych zakończyło się 36. dwudniowe posiedzenie Senatu, podczas którego przyjęto dziewięć ustaw. Senatorowie pierwszego dnia zapoznali się z programem prac Komisji Europejskiej na bieżący rok „Na rzecz Europy, która chroni, wspiera i broni”, który przedstawiła Corina Creţu, Europejski Komisarz ds. Polityki Regionalnej. Stanowisko rządu zaprezentował wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański.

Więcej…

 

W dniu 27 lutego 2017 r. w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii Suchej Beskidzkiej odbyła się uroczystość podsumowująca 25-letnią historię międzynarodowej współpracy pomiędzy Węgrami a Polską, na której czele stanął Istvan Bali. W ramach tej współpracy pomiędzy kilkunastoma gminami z terenu Małopolski oraz Górnego Śląska miały miejsce wymiany samorządowe – wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi i węgierskimi gminami, pomiędzy szkołami na różnym poziomie oraz uczelniami wyższymi, w tym Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii. Spotkania zostało połączone z promocją publikacji „Polak, Węgier dwa bratanki”, której autorem jest Istvan Bali. Na spotkanie nie mogło zabraknąć byłego wieloletniego Starosty Suskiego Andrzeja Pająka, obecnie Senatora RP, którego bliskie kontakty z Istvanem Bali legły u podstaw wymienionych inicjatyw. Parlamentarzysta wspominał czasy, gdy poznał Istvana Bali i uczestniczył w zawiązywaniu partnerstw na rzecz powiatu. Warto przypomnieć, że to głównie zasługą autora publikacji jest nawiązanie kontaktów z powiatem suskim. Ich zwieńczeniem było podpisanie w 2003 r. umowy o współpracy z województwem Jász-Nagykun-Szolnok. Dzięki jego zaangażowaniu i pomocy kontakty partnerskie nawiązały również: Sucha-Beskidzka z Jászberény, Zawoja z Cserkeszőlő i Öcsöd, Stryszawa z Kunszentmárton oraz Maków Podhalański z Mezőtúr. Książka „Polak, Węgier dwa bratanki” jest niezwykle ciekawą publikacją dokumentującą ostatnie ćwierćwiecze kontaktów partnerskich i jednocześnie cennym wkładem autora w umacnianie polsko-węgierskiej przyjaźni. To także rodzaj kroniki naszego regionu, w której zostały utrwalone wydarzenia i ludzie związani z budowaniem tej przyjaźni na przestrzeni ostatnich 25 lat.

 

 

W dniu 25 lutego 2017 r. odbyło się 38. Walne Zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej, któremu przewodniczył jego prezes Stanisław Bednarz. Przybyli także zaproszeni goście: senator Andrzej Pająk, starosta suski Józef Bałos, burmistrz miasta Jordanowa Iwona Bilska oraz przedstawiciele rozmaitych środowisk z terenu miasta Jordanowa i okolic. W trakcie zebrania nastąpiło uroczyste wręczenie odznaczenia Zasłużony Dla Ziemi Jordanowskiej, przedstawiono także sprawozdanie z działalności Towarzystwa za miniony rok, nie zabrakło także wystąpień zaproszonych gości obfitujących w serdeczne podziękowania za prężną działalność jordanowskiego Towarzystwa.

 

W dniu 24 lutego 2017 r. senatorowie zakończyli XXXV posiedzenie Senatu IX Kadencji. Zaproponowali, by przepisy upraszczające kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego weszły w życie od 1 lipca, a nie od marca br. jak przewidywała nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która była rozpatrywana w Senacie. Senat wprowadził właśnie tę jedną poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która dotyczy pakietu onkologicznego. Nowela wprowadza uproszczoną sprawozdawczość w zakresie prowadzenia list osób oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Przyznaje ministrowi zdrowia uprawnienia do ogłaszania, w drodze obwieszczenia, zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, odrębnie dla poszczególnych dziedzin medycyny.

Więcej…

 

 

Dzisiaj...
Dzisiaj jest: 21 Listopad 2017    |    Imieniny obchodzą: Albert, Janusz, Konrad
Kontakt

Biuro Senatora Andrzeja Pająka

poniedziałek - piątek od godz. 8:30 do 14:00

ul. Adama Mickiewicza 139

34-200 Sucha Beskidzka

e-mail: biuro@pajakandrzej.pl

e-mail: dyrektor@pajakandrzej.pl

tel/fax: 33 873 39 16, 504 751 148, 504 751 163

 

 

Filia Biura Senatorskiego

w Trzebini

ostatni piątek miesiąca od godz. 9:00 do 11:00

ul. Rynek 18 (II piętro)

32-540 Trzebinia

 

Filia Biura Senatorskiego

w Wadowicach

poniedziałek od godz. 10:00 do 12:00

ul. Karmelicka 5

34-100 Wadowice

Budynek ZOZ (parter)


Pogoda
Klub Parlamentarny PIS

MyPIS

Informacja Samorządowa

Regionalny Portal Informacyjny

Małopolska Kronika Beskidzka

ALTERNATYWA PIS


Joomla extensions by Siteground Hosting