Późnym wieczorem 1 lutego 2017 r. zakończyło się 34. posiedzenie Senatu. Senatorowie bez poprawek przyjęli trzy nowelizacje - ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Izba wprowadziła jedną poprawkę do nowelizacji ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Senatorowie przyjęli ponadto projekt ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego i podjęli decyzję o wniesieniu tego projektu do Sejmu. Izba podjęła uchwałę w sprawie upamiętnienia 500-lecia obecności protestantów na ziemiach polskich.

Więcej…

 

W dniu 31 stycznia 2017 r. w Senacie dyskutowano o sołectwie w różnych aspektach ‒ zarówno prawnym, jak i społecznym. Uczestnicy spotkania wskazywali na potrzebę wzmocnienia statusu sołectwa i sołtysa, przedstawili też propozycje zmian ustawowych. Konferencję „Kierunki zmian statusu prawnego sołectwa” zorganizowała Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, której wiceprzewodniczącym jest senator Andrzej Pająk wspólnie z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów.

Więcej…

 

W niedzielę 29 stycznia 2017 r. senator Andrzej Pająk gościł na widowni Jasełek Bożonarodzeniowych w Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi, które wystawiali uczniowie wspólnie z nauczycielami z Zespołu Szkół w Zawoi Centrum. Wśród widzów byli także biskup Marian Buczek, Wójt Gminy Zawoja oraz Wicestarosta Suski. Jasełka w Zawoi są wystawiane od 2008 roku i cieszą się ogromną popularnością.

 

W sobotę 28 stycznia 2017 r. senator Andrzej Pająk gościł na XIV Turnieju Charytatywnym Piłki Nożnej im. Janusza Światłonia o Puchar Właściciela Fabryki Mebli Ryś. W turnieju wzięło udział 17 drużyn z terenu powiatu myślenickiego i ościennych. Turniej wygrał Skład Materiałów Budowlanych Stan-Bud z Biertowic. Drugie miejsce zajęła firma JUCO, a trzecie Meble Ryś Polanka. Duży wkład w organizację imprezy ma gimnazjum w Sułkowicach, które jak zwykle przygotowało halę sportową, a nad bezpieczeństwem turnieju czuwali straż miejska, druhowie z OSP oraz ratownicy medyczni. Jeden z wiernych gości turnieju Senator RP Andrzej Pająk podziękował za zaproszenie i za organizację tak zacnej imprezy. Stwierdził, że: „zeszły rok był bardzo ważny, gdyż obchodziliśmy 1050-lecie chrztu Polski, bez którego nie byłoby takiego systemu wartości, jaki wyznajemy teraz- system łaciński, filozofia grecka, prawo rzymskie – to są bazy, dzięki którym człowiek jest zdolny do wielkich czynów.”

 

 

W dniu 18 stycznia 2017 r. w Restauracji Magnolia w Budzowie odbyło się spotkanie Opłatkowo -Noworoczne zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi. Wzięli w nim udział członkowie PSONI Koło w Zawoi oraz podopieczni i pracownicy placówek z Juszczyna i Tarnawy Górnej. Wśród zaproszonych gości obecni byli Senator Andrzej Pająk, Wójt Gminy Zawoja Marcin Pająk, Burmistrz Makowa Podhalańskiego Paweł Sala oraz Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Renata Spisak - Sowa. Tradycyjnie podczas uroczystości wystawione zostały jasełka przygotowane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

 

W niedzielę 15 stycznia 2017 r. w Domu Katolickim w Myślenicach odbyło się spotkanie noworoczne środowisk prawicowych powiatu myślenickiego. Wśród gości był obecny m.in. senator Andrzej Pająk, a także poseł Marek Polak, sekretarz Zarządu Okręgu PiS nr 12 Jarosław Jurzak, radni miejscy i powiatowi oraz zaprzyjaźnieni samorządowcy z sąsiednich gmin i powiatów. W ramach tradycyjnego kolędowania na scenie zaprezentowały się „Trzebuńskie Kliszczaki” z tradycyjną gwiazdą i turoniem. Wspólne śpiewanie kolęd poprzedziła prezentacja pastorałek i krótka inscenizacja. Zwieńczeniem noworocznego spotkania była degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez lokalne Koła Gospodyń Wiejskich.

 

W dniu 13 stycznia 2017 r. senator Andrzej Pająk wziął udział w tradycyjnym spotkaniu noworocznym gminy Oświęcim. Tego dnia w sali widowiskowej Domu Ludowego w Grojcu zebrali się przedstawiciele stowarzyszeń i grup nieformalnych, straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, fundacji i ludowych klubów sportowych. Radni i sołtysi spotkali się z przedsiębiorcami , duchownymi, a także pracownikami urzędów, spółek, instytucji i placówek działających na terenie oświęcimskiej gminy. W trakcie oficjalnych wystąpień głos zabrał również senator Andrzej Pająk, który podkreślił, że miniony rok był szczególny głównie za sprawą 1050 rocznicy chrztu Polski.

 

W dniu 11 stycznia 2017 r. zakończyło się 33. posiedzenie Senatu, pierwsze w Nowym Roku. Na początku obrad Izba minutą ciszy uczciła pamięć zmarłych niedawno - Marii Łopatkowej, senatora III kadencji, i Longina Komołowskiego, prezesa Wspólnoty Polskiej, człowieka "Solidarności", byłego wicepremiera. Senat przyjął bez poprawek przygotowaną przez rząd ustawę budżetową na rok 2017. Głównym celem polityki budżetowej jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego. Szacowane dochody mają wynieść 325,4 mld zł, a wydatki nie przekroczyć 384,8 mld zł. Deficyt budżetowy nie powinien być wyższy niż 59,3 mld zł. Dochody budżetu środków europejskich wyniosą 60,2 mld zł, a wydatki - 69,8 mld zł. Ujemny wynik będzie na poziomie 9,6 mld zł. Oto podstawowe dane makroekonomiczne: wzrost gospodarczy - 3,6 proc., średnioroczna inflacja - 1,3 proc., nominalny wzrost wynagrodzeń 5 proc., wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej - 0,7 proc. a wzrost prywatnej konsumpcji (tj. w gospodarstwach domowych i sektorze instytucji niekomercyjnych) - 5,5 proc. Deficyt sektora finansów publicznych jest planowany na poziomie 2,9 proc. produktu krajowego brutto. Termin rozpatrzenia ustawy przez Senat upływa 12 stycznia.

Więcej…

 

 

Dzisiaj...
Dzisiaj jest: 21 Wrzesień 2017    |    Imieniny obchodzą: Hipolit, Mateusz, Daria
Kontakt

Biuro Senatora Andrzeja Pająka

poniedziałek - piątek od godz. 8:30 do 14:00

ul. Adama Mickiewicza 139

34-200 Sucha Beskidzka

e-mail: biuro@pajakandrzej.pl

e-mail: dyrektor@pajakandrzej.pl

tel/fax: 33 873 39 16, 504 751 148, 504 751 163

 

 

Filia Biura Senatorskiego

w Trzebini

ostatni piątek miesiąca od godz. 9:00 do 11:00

ul. Rynek 18 (II piętro)

32-540 Trzebinia

 

Filia Biura Senatorskiego

w Wadowicach

poniedziałek od godz. 10:00 do 12:00

ul. Karmelicka 5

34-100 Wadowice

Budynek ZOZ (parter)


Pogoda
Klub Parlamentarny PIS

MyPIS

Informacja Samorządowa

Regionalny Portal Informacyjny

Małopolska Kronika Beskidzka

ALTERNATYWA PIS


Joomla extensions by Siteground Hosting