W dniach 19 - 22 maja 2017 r. senator Andrzej Pająk przebywał wraz z delegacją Senatu RP w Centrum Dialogu Kostuchnówka na Ukrainie, wybudowanym na fundamentach przedwojennej „Polskiej Szkoły”. Parlamentarzyści przebywali na Ukrainie na zaproszenie Chorągwi Łódzkiej ZHP i Centrum Dialogu Kostiuchnówka wraz z delegacją Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Renowacją cmentarzy legionistów Józefa Piłsudskiego na Ukrainie harcerze zajmują się od 1997 r. W tym czasie zrekonstruowali sześć nekropolii legionowych: w Polskim Lesie w Kostiuchnówce, w Wołczecku, Kowlu, Koszyszczach, Jeziornej i Maniewiczach. Opieką harcerzy objęty został również m.in. cmentarz Samoobrony Polskiej z 1943 r. w Przebrażu. Harcerze współpracują z Kurią Biskupią w Łucku i parafiami rzymskokatolickimi w Maniewiczach i Równem. Od kilku lat pracują przy odbudowie kościoła w Maniewiczach. Prowadzą współpracę z Polakami na Ukrainie, a także polsko-ukraińską wymianę młodzieży między szkołami partnerskimi.

 

W dniu 17 maja 2017 r. zakończyło się 41. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 9 ustaw, wprowadziła poprawki do ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury. Podjęła też uchwałę upamiętniającą senatora II RP Leona Jantę Połczyńskiego. Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw, odrzucił zaś projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wprowadzający zasiłek pośmiertny. Planowane drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych odbędzie się na następnym posiedzeniu Izby. Senat w uchwale w sprawie uznania wielkich zasług dla Państwa Polskiego Leona Janty Połczyńskiego w 150-lecie Jego urodzin oddaje hołd temu wybitnemu Polakowi, wielkiemu patriocie, politykowi, prawnikowi i działaczowi społecznemu, wywodzącemu się z Pomorza.

Więcej…

 

W dniach 12 - 13 maja 2017 r. na Jasnej Górze w czasie 16. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kierowców kierowcy i ich rodziny oraz licznie zgromadzeni pielgrzymi modlili się o poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. Wśród uczestników pielgrzymki był także senator Andrzej Pająk. Tegoroczna pielgrzymka odbywała się w dniu 100-lecia Jubileuszu Objawień w Fatimie, a także w roku Jubileuszu 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Do tych wydarzeń nawiązywało hasło pielgrzymki: „W Maryi Pomoc i opieka na drogach”. Na Pielgrzymce nie zabrakło ludzi związanych z bezpieczeństwem na drogach m.in. policjantów, przedstawicieli instytucji związanych z ruchem drogowym, duszpasterzy kierowców, a także przedstawicieli polskiego Parlamentu. Byli obecni także kierowcy rajdowi, przedstawiciele mobilnych służb celnych, przyjaciele i dobroczyńcy MIVA Polska oraz misjonarze i przedstawiciele środowisk misyjnych.

 

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski wraz z delegacją uczestniczył w dniu 6 maja 2017 r. w Sztokholmie w światowych obchodach Dnia Polonii i Polaków za Granicą. W składzie delegacji był senator Andrzej Pająk. Wizyta była okazją do rozmowy o przyszłości Polaków w Szwecji, ich oczekiwaniach i o tym, jak chcą podtrzymywać więzi z Polską - tradycją i językiem. Marszałek dziękując przybyłym nauczycielom podkreślił, że kontakt z językiem polskim i możliwość jego nauki jest elementem scalającym Polonię. Delegacja spotkała się z ambasadorem Polski Wiesławem Tarką. W ogrodzie Wydziału Konsularnego ambasady polskiej odbył się piknik polonijny, na który licznie przybyli przedstawiciele szwedzkiej Polonii oraz polscy harcerze. Po południu w ambasadzie odbyło się spotkanie z okazji 10-lecia Związku Nauczycieli Polskich w Szwecji. Marszałek i senatorowie rozmawiali z przedstawicielami dwóch głównych polonijnych organizacji parasolowych: Zrzeszenia Organizacji Polonijnych oraz Kongresu Polaków. Polska delegacja odwiedziła także oratorium Quo Vadis prowadzone przez Salezjanów.

 

 

 

W środę 3 maja 2017 r. pod stojącym na skawickim placu Jana Pawła II pomnikiem Pamięci Pokoleń świętowano rocznicę Konstytucji 3 Maja. W imprezie wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i gminnych, nie zabrakło tradycyjnie senatora Andrzeja Pająka, który wygłosił okolicznościowe przemówienie. Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uświetniła występem Orkiestra Dęta ze Skawicy, a program artystyczny przygotowała młodzież z miejscowego Zespołu Szkół. Przedstawiciele instytucji działających na terenie gminy złożyli pod pomnikiem kwiaty.

„NA TYM FUNDAMENCIE MOŻNA ODBUDOWAĆ WSZYSTKO”

Wybitny polski historyk, publicysta, nauczyciel akademicki prof. Andrzej Nowak podczas niedawnego wykładu w klubie „Ronina” przypomniał nam wobec absurdalnych oskarżeń, że to co dobre zawdzięczamy łasce władców PRL, którzy zdecydowali się podzielić odpowiedzialnością za Polskę przy Okrągłym Stole, albo Europie w roku 2004 przyjmującej nas do swej struktury, następującą prawdę: „Nie możemy na to godzić w imię prawdy historycznej. Powinniśmy bronić prawdy historycznej o naszej historii, która jest dłuższa niż ostatnie 100 lat, nie zaczyna się też 4 czerwca 1989 r., ani 13 grudnia 1981 r., kiedy niektórzy rzucili legitymację partyjną i uważają, że od tego momentu zaczyna się historia, ani nie zaczyna się nawet 11 listopada 1918 r.”

Ile lat liczy Polska historia? Ponad 1050 liczy historia Polski , dokładnie opisana, bogata w wydarzenia wielkie, przynoszące chwałę, jak również te dramatyczne, wręcz tragiczne. Rok, który minął, rok 2016 – był Rokiem Jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski. To w roku 966 historyczny władca Polski Mieszko I podjął decyzję o przyjęciu chrztu w obrządku zachodnim. To wydarzenie miało podstawowe znaczenie dla dziejów tak Narodu jak i Państwa. Od tego wydarzenia, od 966 roku Polski Naród miał zawsze pragnienie posiadania własnego, niezależnego państwa. W każdym czasie był gotowy zapłacić każdą cenę, by takowe własne i niezależne od obcych, państwo posiadać. Polska nie jest „znikąd”. Różne znamienite wydarzenia na przestrzeni tych ponad 1050 lat były udziałem tego Narodu. W dniu dzisiejszym wspominamy wielkie daty w naszej historii, dwa wielkie wydarzenia. Oba te wydarzenia łączą się, są dla nas Polaków przedmiotem dumy i nigdy nie powinny zniknąć z naszej pamięci, bo pamięć jest podstawowym czynnikiem, który decyduje o naszym istnieniu.

Więcej…

 

W dniu 2 maja 2017 roku przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczowie odbyła się uroczystość z okazji obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych, którego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. W uroczystości wzięli udział: Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło, Senator Andrzej Pająk, Posłowie na Sejm RP - Ewa Filipiak, Jarosław Szlachetka, Wojewoda Małopolski Józef Pilch, Małopolski Komendant Wojewódzki st. bryg. Stanisław Nowak, Starosta Wadowicki Bartosz Kaliński, Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach bryg. Paweł Kwarciak oraz samorządowcy, lokalne organizacje społeczne, szkoły, mieszkańcy Ryczowa i gminy Spytkowice. Głównym organizatorem uroczystości był Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian.

 

W dniu 27 kwietnia 2017 r. zakończyło się 40. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 13 ustaw, do 3 wprowadziła poprawki. Senatorowie przyjęli opinie o niezgodności z zasadą pomocniczości: projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (COM(2016)864) oraz projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (COM(2016)861). Senat odwołał senatora Michała Seweryńskiego z funkcji przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji i powołał na nią senatora Roberta Mamątowa. Senator Michał Seweryński na poprzednim posiedzeniu został wybrany na wicemarszałka Senatu.

Więcej…

 

PAMIĘĆ TO NASZA OJCZYZNA

 

„A po tych wszystkich, którzy szli przed nami

Z krzykiem: Ojczyzno – i z męką szaloną,

A po tych wszystkich, co ginęli sami,

Aby nas zbawić swoją krwią czerwoną,

Za śmierć dla jutra, za ten lot słoneczny,

O Polsko! Odmów: „odpoczynek wieczny!…”

Artur Oppman

 

Gromadząc się dzisiaj w Roczynach, by dokonać odsłonięcia dwóch obelisków poświęconych: Żołnierzom Wyklętym walczącym o niepodległą Ojczyznę w latach 1944 – 1963 oraz Oficerom Polskim rozstrzelanym w Katyniu i Delegacji Polskiej na czele z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim, która zginęła pod Smoleńskiem, pytamy o sens takiej inicjatywy budowania pomników, obelisków, które mają nam swoją obecnością, stale przypominać o przeszłych wydarzeniach. Niepotrzebnie będą nam zabierać czas na wspominanie umarłych, ich tragicznych losów, które już się nie odwrócą. Ale to działanie nie im jest potrzebne, ale nam i naszym dzieciom oraz wnukom. Co stanie się z człowiekiem, ze społeczeństwem, co się stanie z narodem, z całym kontynentem, gdy zaczną tracić pamięć, gdy ją całkowicie utracą? Nie miał najmniejszych wątpliwości wielki poeta polski Cyprian Kamil Norwid: przestaną istnieć. A jaka jest fundamentalna dewiza narodu wybranego, narodu żydowskiego?! „Przekazujemy pamięć albo znikamy z mapy”.

Cytowany na początku przeze mnie poeta Artur Oppman woła: za tych wszystkich, co pomarli, za wolność naszego narodu: Polsko! Odmów: „wieczne odpoczywanie racz im dać Panie”. Dlatego każdy, kto cieszy się wolnością dzięki ich ofierze, ma obowiązek pamiętać, pamiętać, pamiętać! Dlatego my dzisiaj tutaj zgromadzeni chcemy pamiętać:

- o około 8 tysiącach Żołnierzy Wyklętych, zabitych w walce;

- o ponad 30 tysiącach zakatowanych i zamordowanych w więzieniach i katowniach UB;

- o około 50 tysiącach rodaków zesłanych w bezkresy sowieckiego państwa;

- o około 40 tysiącach uwięzionych, którzy przeżyli, ale zdrowie tak fizyczne jak i psychiczne

tam zostawili;

- o traumie rodzin tych wszystkich zabitych i uwięzionych;

- o tej krwawiącej ranie pozostawionej na naszym narodzie;

- i o tym, że sprawcami tej wielkiej rany byli niestety w większości nasi rodacy.

 

To jest cena zapłacona przez Polaków w tym 19 – letnim tragicznym boju o Niepodległą. Boju, podjętego w obliczu miażdżącej przewagi wroga, zdrady i obojętności sojuszników i świata.

Więcej…

 

 

Dzisiaj...
Dzisiaj jest: 21 Listopad 2017    |    Imieniny obchodzą: Albert, Janusz, Konrad
Kontakt

Biuro Senatora Andrzeja Pająka

poniedziałek - piątek od godz. 8:30 do 14:00

ul. Adama Mickiewicza 139

34-200 Sucha Beskidzka

e-mail: biuro@pajakandrzej.pl

e-mail: dyrektor@pajakandrzej.pl

tel/fax: 33 873 39 16, 504 751 148, 504 751 163

 

 

Filia Biura Senatorskiego

w Trzebini

ostatni piątek miesiąca od godz. 9:00 do 11:00

ul. Rynek 18 (II piętro)

32-540 Trzebinia

 

Filia Biura Senatorskiego

w Wadowicach

poniedziałek od godz. 10:00 do 12:00

ul. Karmelicka 5

34-100 Wadowice

Budynek ZOZ (parter)


Pogoda
Klub Parlamentarny PIS

MyPIS

Informacja Samorządowa

Regionalny Portal Informacyjny

Małopolska Kronika Beskidzka

ALTERNATYWA PIS


Joomla extensions by Siteground Hosting