Marszałek Senatu Stanisław Karczewski wraz z delegacją uczestniczył w dniu 6 maja 2017 r. w Sztokholmie w światowych obchodach Dnia Polonii i Polaków za Granicą. W składzie delegacji był senator Andrzej Pająk. Wizyta była okazją do rozmowy o przyszłości Polaków w Szwecji, ich oczekiwaniach i o tym, jak chcą podtrzymywać więzi z Polską - tradycją i językiem. Marszałek dziękując przybyłym nauczycielom podkreślił, że kontakt z językiem polskim i możliwość jego nauki jest elementem scalającym Polonię. Delegacja spotkała się z ambasadorem Polski Wiesławem Tarką. W ogrodzie Wydziału Konsularnego ambasady polskiej odbył się piknik polonijny, na który licznie przybyli przedstawiciele szwedzkiej Polonii oraz polscy harcerze. Po południu w ambasadzie odbyło się spotkanie z okazji 10-lecia Związku Nauczycieli Polskich w Szwecji. Marszałek i senatorowie rozmawiali z przedstawicielami dwóch głównych polonijnych organizacji parasolowych: Zrzeszenia Organizacji Polonijnych oraz Kongresu Polaków. Polska delegacja odwiedziła także oratorium Quo Vadis prowadzone przez Salezjanów.

 

 

 

W środę 3 maja 2017 r. pod stojącym na skawickim placu Jana Pawła II pomnikiem Pamięci Pokoleń świętowano rocznicę Konstytucji 3 Maja. W imprezie wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i gminnych, nie zabrakło tradycyjnie senatora Andrzeja Pająka, który wygłosił okolicznościowe przemówienie. Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uświetniła występem Orkiestra Dęta ze Skawicy, a program artystyczny przygotowała młodzież z miejscowego Zespołu Szkół. Przedstawiciele instytucji działających na terenie gminy złożyli pod pomnikiem kwiaty.

„NA TYM FUNDAMENCIE MOŻNA ODBUDOWAĆ WSZYSTKO”

Wybitny polski historyk, publicysta, nauczyciel akademicki prof. Andrzej Nowak podczas niedawnego wykładu w klubie „Ronina” przypomniał nam wobec absurdalnych oskarżeń, że to co dobre zawdzięczamy łasce władców PRL, którzy zdecydowali się podzielić odpowiedzialnością za Polskę przy Okrągłym Stole, albo Europie w roku 2004 przyjmującej nas do swej struktury, następującą prawdę: „Nie możemy na to godzić w imię prawdy historycznej. Powinniśmy bronić prawdy historycznej o naszej historii, która jest dłuższa niż ostatnie 100 lat, nie zaczyna się też 4 czerwca 1989 r., ani 13 grudnia 1981 r., kiedy niektórzy rzucili legitymację partyjną i uważają, że od tego momentu zaczyna się historia, ani nie zaczyna się nawet 11 listopada 1918 r.”

Ile lat liczy Polska historia? Ponad 1050 liczy historia Polski , dokładnie opisana, bogata w wydarzenia wielkie, przynoszące chwałę, jak również te dramatyczne, wręcz tragiczne. Rok, który minął, rok 2016 – był Rokiem Jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski. To w roku 966 historyczny władca Polski Mieszko I podjął decyzję o przyjęciu chrztu w obrządku zachodnim. To wydarzenie miało podstawowe znaczenie dla dziejów tak Narodu jak i Państwa. Od tego wydarzenia, od 966 roku Polski Naród miał zawsze pragnienie posiadania własnego, niezależnego państwa. W każdym czasie był gotowy zapłacić każdą cenę, by takowe własne i niezależne od obcych, państwo posiadać. Polska nie jest „znikąd”. Różne znamienite wydarzenia na przestrzeni tych ponad 1050 lat były udziałem tego Narodu. W dniu dzisiejszym wspominamy wielkie daty w naszej historii, dwa wielkie wydarzenia. Oba te wydarzenia łączą się, są dla nas Polaków przedmiotem dumy i nigdy nie powinny zniknąć z naszej pamięci, bo pamięć jest podstawowym czynnikiem, który decyduje o naszym istnieniu.

Więcej…

 

W dniu 2 maja 2017 roku przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczowie odbyła się uroczystość z okazji obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych, którego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. W uroczystości wzięli udział: Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło, Senator Andrzej Pająk, Posłowie na Sejm RP - Ewa Filipiak, Jarosław Szlachetka, Wojewoda Małopolski Józef Pilch, Małopolski Komendant Wojewódzki st. bryg. Stanisław Nowak, Starosta Wadowicki Bartosz Kaliński, Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach bryg. Paweł Kwarciak oraz samorządowcy, lokalne organizacje społeczne, szkoły, mieszkańcy Ryczowa i gminy Spytkowice. Głównym organizatorem uroczystości był Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian.

 

W dniu 27 kwietnia 2017 r. zakończyło się 40. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 13 ustaw, do 3 wprowadziła poprawki. Senatorowie przyjęli opinie o niezgodności z zasadą pomocniczości: projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (COM(2016)864) oraz projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (COM(2016)861). Senat odwołał senatora Michała Seweryńskiego z funkcji przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji i powołał na nią senatora Roberta Mamątowa. Senator Michał Seweryński na poprzednim posiedzeniu został wybrany na wicemarszałka Senatu.

Więcej…

 

PAMIĘĆ TO NASZA OJCZYZNA

 

„A po tych wszystkich, którzy szli przed nami

Z krzykiem: Ojczyzno – i z męką szaloną,

A po tych wszystkich, co ginęli sami,

Aby nas zbawić swoją krwią czerwoną,

Za śmierć dla jutra, za ten lot słoneczny,

O Polsko! Odmów: „odpoczynek wieczny!…”

Artur Oppman

 

Gromadząc się dzisiaj w Roczynach, by dokonać odsłonięcia dwóch obelisków poświęconych: Żołnierzom Wyklętym walczącym o niepodległą Ojczyznę w latach 1944 – 1963 oraz Oficerom Polskim rozstrzelanym w Katyniu i Delegacji Polskiej na czele z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim, która zginęła pod Smoleńskiem, pytamy o sens takiej inicjatywy budowania pomników, obelisków, które mają nam swoją obecnością, stale przypominać o przeszłych wydarzeniach. Niepotrzebnie będą nam zabierać czas na wspominanie umarłych, ich tragicznych losów, które już się nie odwrócą. Ale to działanie nie im jest potrzebne, ale nam i naszym dzieciom oraz wnukom. Co stanie się z człowiekiem, ze społeczeństwem, co się stanie z narodem, z całym kontynentem, gdy zaczną tracić pamięć, gdy ją całkowicie utracą? Nie miał najmniejszych wątpliwości wielki poeta polski Cyprian Kamil Norwid: przestaną istnieć. A jaka jest fundamentalna dewiza narodu wybranego, narodu żydowskiego?! „Przekazujemy pamięć albo znikamy z mapy”.

Cytowany na początku przeze mnie poeta Artur Oppman woła: za tych wszystkich, co pomarli, za wolność naszego narodu: Polsko! Odmów: „wieczne odpoczywanie racz im dać Panie”. Dlatego każdy, kto cieszy się wolnością dzięki ich ofierze, ma obowiązek pamiętać, pamiętać, pamiętać! Dlatego my dzisiaj tutaj zgromadzeni chcemy pamiętać:

- o około 8 tysiącach Żołnierzy Wyklętych, zabitych w walce;

- o ponad 30 tysiącach zakatowanych i zamordowanych w więzieniach i katowniach UB;

- o około 50 tysiącach rodaków zesłanych w bezkresy sowieckiego państwa;

- o około 40 tysiącach uwięzionych, którzy przeżyli, ale zdrowie tak fizyczne jak i psychiczne

tam zostawili;

- o traumie rodzin tych wszystkich zabitych i uwięzionych;

- o tej krwawiącej ranie pozostawionej na naszym narodzie;

- i o tym, że sprawcami tej wielkiej rany byli niestety w większości nasi rodacy.

 

To jest cena zapłacona przez Polaków w tym 19 – letnim tragicznym boju o Niepodległą. Boju, podjętego w obliczu miażdżącej przewagi wroga, zdrady i obojętności sojuszników i świata.

Więcej…

 

W dniu 21 kwietnia 2017 r. zakończyło się 39. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 8 ustaw i przyjęła je bez poprawek. Zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Podjęto też uchwałę z okazji 150. rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Ponadto Izba odwołała Grzegorza Czeleja z funkcji wicemarszałka Senatu i wybrała na nią senatora Michała Seweryńskiego. Na początku obrad senatorowie uczcili minutą ciszy, zmarłego 31 marca 2017 r., senatora I kadencji Erwina Kruka.

Więcej…

 

Senator Andrzej Pająk oraz zarząd powiatowy Prawa i Sprawiedliwości zapraszają na spotkanie otwarte z historykiem Pawłem Zyzakiem autorem publikacji "Efekt domina. Czy Ameryka obaliła komunizm w Polsce?”, a wcześniej biografii Lecha Wałęsy. Najnowsza książka Pawła Zyzaka jest zwieńczeniem jego sześcioletnich badań nad istotą stosunków amerykańsko-polskich w XX wieku, prowadzonych na dwóch kontynentach. Autor koncentruje się na dekadzie lat 80., gdy uległy one nasileniu po powstaniu „Solidarności”.

Historyk kreśli dzieje Polski na tle polityki globalnej, zderzając plany kręgów biznesu i świata związkowego. Bada wpływ międzynarodowych ośrodków finansowych na sytuację polityczną w Polsce i kwestię finansowania „podziemia” solidarnościowego przez zachodnie rządy, związki zawodowe, fundacje, kościoły, ale także - służby specjalne. Z jego pracy wyłania się wielość ośrodków wpływu w USA i sprzeczność ich wzajemnej polityki względem Polski.

 

 

 

W niedzielne południe 9 kwietnia 2017 r. w Roczynach koło Andrychowa odbyła się piękna patriotyczna uroczystość, podczas której odsłonięto obeliski poświęcone pomordowanym w Katyniu w 1940 roku i poległym w Smoleńsku w 2010 r. oraz Żołnierzom Wyklętym – Niezłomnym. Wśród gości nie zabrakło senatora Andrzeja Pająka, który w swoim wystąpieniu podkreślił wagę tej niezwykłej inicjatywy. Uroczystość zorganizował miejscowy Komitet Parafialny Parafii pw. św. Urbana. Uczestnikami uroczystości było liczne grono weteranów Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowych sił Zbrojnych i Narodowej Organizacji Wojskowej, oraz ich rodzin.Wartę honorową przy obeliskach wystawili członkowie Związku Strzeleckiego z Andrychowa, Stowarzyszenia Obrony Terytorialnej „Granit” z Wadowic oraz grup rekonstrukcyjnych Żołnierzy Wyklętych z Bielska-Białej i Żywca. Obecne były pododdziały Strzelców oraz grupa konna ze stadniny w Sułkowicach.

 

 

 

 

Dzisiaj...
Dzisiaj jest: 21 Wrzesień 2017    |    Imieniny obchodzą: Hipolit, Mateusz, Daria
Kontakt

Biuro Senatora Andrzeja Pająka

poniedziałek - piątek od godz. 8:30 do 14:00

ul. Adama Mickiewicza 139

34-200 Sucha Beskidzka

e-mail: biuro@pajakandrzej.pl

e-mail: dyrektor@pajakandrzej.pl

tel/fax: 33 873 39 16, 504 751 148, 504 751 163

 

 

Filia Biura Senatorskiego

w Trzebini

ostatni piątek miesiąca od godz. 9:00 do 11:00

ul. Rynek 18 (II piętro)

32-540 Trzebinia

 

Filia Biura Senatorskiego

w Wadowicach

poniedziałek od godz. 10:00 do 12:00

ul. Karmelicka 5

34-100 Wadowice

Budynek ZOZ (parter)


Pogoda
Klub Parlamentarny PIS

MyPIS

Informacja Samorządowa

Regionalny Portal Informacyjny

Małopolska Kronika Beskidzka

ALTERNATYWA PIS


Joomla extensions by Siteground Hosting