W czwartek 14 września 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie filii Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno - Wychowawczego w Tarnawie Górnej. Na otwarciu zgromadzili się podopieczni OREW-u, ich rodzice, Senator Andrzej Pająk, przedstawiciele lokalnych władz, członkowie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi, sponsorzy i liczni goście. Po wysłuchaniu przemówień, zebrani obejrzeli przedstawienie przygotowane przez podopiecznych OREW z Tarnawy Górnej i ich opiekunów. Senator Andrzej Pająk podkreślił, że placówka w Tarnawie „to gałązka na pniu, który wyrósł w Juszczynie”. Wspomniał także założycielkę Stowarzyszenia oraz „matkę chrzestną OREW-u” Zytę Jagosz. Dodał także, że „ból i cierpienie kształtuje ludzi i wspólnotę”.Na koniec poświęcono budynek oraz zakupiony przez Stowarzyszenie samochód, który ma służyć obu placówkom.

 

 

 

W dniu 13 września 2017 r. na stadionie MKS „Skawa” w Wadowicach przeprowadzono XVIII Wojewódzkie Zawody PSP w Sporcie Pożarniczym. W zawodach udział wzięło 19 drużyn reprezentujących wszystkie Komendy Miejskie i Powiatowe PSP województwa małopolskiego. Komisję sędziowską stanowili strażacy Wojewódzkiej Komisji Sędziowskiej KW PSP w Krakowie. Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród odbyło się na stadionie MKS „Skawa” w Wadowicach. W uroczystym zakończeniu udział wzięli m.in.: Senator RP – Andrzej Pająk, małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - nadbrygadier Stanisław Nowak wraz z zastępcą – st. bryg. Markiem Bębenkiem, były komendant główny PSP – nadbrygadier w st. sp. Kazimierz Krzowski oraz komendanci powiatowi i miejscy PSP województwa małopolskiego.

 

Uroczystość symbolicznej koronacji kopii obrazu Czarnej Madonny z Częstochowy - Matki Boskiej Kahlenberskiej - w unikalnej perłowej sukni odbyła się na wiedeńskim wzgórzu Kahlenberg w 334. rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej i 34. rocznicę obecności papieża Jana Pawła II w dniu 10 września 2017 r. W uroczystościach uczestniczyli m.in. sekretarz stanu - szef Gabinetu Prezydenta w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski; sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu do spraw dialogu międzynarodowego Anna Maria Anders; marszałek senior Józef Zych oraz senatorowie Andrzej Pająk i Jerzy Fedorowicz. Obchody współorganizował Instytut Polski w Wiedniu.

Uroczystości na wzgórzu Kahlenberg, skąd król Jan III Sobieski dowodził wojskami w czasie bitwy pod Wiedniem w 1683 r., zainaugurowało złożenie kwiatów w kaplicy Jana III Sobieskiego przy Kościele pw. św. Józefa. Wieńce składały polskie delegacje, przedstawiciele ambasady RP, Konsulatu Generalnego RP, Instytutu Polskiego oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach międzynarodowych w Wiedniu.

Mszę św. celebrowali biskup diecezji Hamilton na Bermudach Wiesław Śpiewak, biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Mirosław Buzun oraz opat i primiceriusz Opactwa w Klosterneuburgu ks. Bernhard Backovsky. Podczas nabożeństwa nad kopią wizerunku Ikony Jasnogórskiej umieszczona została korona wykonana ze złota stanowiącego ofiarą wiernych i parafian kościoła. O oprawę muzyczną nabożeństwa zadbał Chór Archikatedry Katowickiej pod dyrekcją Krzysztofa Kagańca.

 

 

 

W sobotę 9 września 2017 r. w ogrodach Ambasady RP w Wiedniu odbyła się uroczystość otwarcia XXVI Dni Kultury Polskiej w Austrii, w której uczestniczyli zaproszeni goście: senator Andrzej Pająk - członek senackiej Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Monika Szmigiel-Turlej, Charge'd'affaires Ambasady RP w Wiedniu, były minister obrony narodowej Austrii Werner Fasslabend z małżonką, Magdalena Łyżnicka – Sanczenko, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji, Beata Krzemińska, rzecznik biura marszałka woj. kujawsko-pomorskiego, Jan Ryłko, prezes Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszynie, a także przedstawiciele grup rekonstrukcyjnych husarii: Chorągiwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, Chorągwi Husarii Marszałka Kujawsko-Pomorskiego oraz Chorągwi Podlasia. Goście obejrzeli film promujący Polskę "Polska-moja Ojczyzna", wystawę polskich artystów: „Impresje znad Wisły”, którą przygotowała Galeria Meduna oraz występ Zespołu Pieśni i Tańca „Suszanie” - reprezentacyjnego zespołu gminy Sucha Górna w Republice Czeskiej.

 

 

W trzebińskim „Sokole” z okazji jubileuszu 200-lecia nadania praw miejskich Trzebini w dniu 6 września 2017 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Trzebini VII kadencji, w której udział wziął senator Andrzej Pająk. Parlamentarzysta w słowach, skierowanych do zgromadzonych podkreślił, że jubileusz 200-lecia nadania Trzebini praw miejskich swoim znaczeniem dla jej mieszkańców wpisuje się w inne, znacznie większe jubileusze obchodzone w tym roku, również stanowiące część naszej historii, jak 100-lecie objawień fatimskich czy 300. rocznica zwołania Sejmu Niemego.

Następnie życzenia i kwiaty na ręce obecnego burmistrza złożyli samorządowcy z Powiatu Chrzanowskiego, ponadto gratulacje przekazali też burmistrzowie i wójtowie z zaprzyjaźnionych gmin: Alwerni, Babic, Chrzanowa, Chełmka, Libiąża i Krzeszowic. Do życzeń dla władz samorządowych i mieszkańców dołączyli się również inni goście uroczystości.

Oficjalną część spotkania zakończyło podjęcie przez Radę Miasta uchwały w sprawie uczczenia Jubileuszu 200-lecia nadania praw miejskich Trzebini, po czym zgromadzeni wysłuchali krótkiego koncertu polskich piosenek oraz mieli okazję obejrzeć spektakl typu „światło i dźwięk”, w ciekawy sposób prezentujący niektóre wydarzenia z historii naszego miasta oraz jego współczesne klimaty.

 

 

 

W dniu 4 września 2017 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie odbyła się powiatowa inauguracja roku szkolnego 2017/2018. W uroczystości wzięli udział m.in. senator Andrzej Pająk, starosta Bartosz Kaliński oraz samorządowcy gminni i powiatowi. W programie uroczystości były: przemówienia zaproszonych gości jak i dyrektora liceum p. Pawła Mrzygłóda, prezentacja szkoły, uroczyste ślubowanie klas pierwszych, prezentacja historii szkoły, wręczenie stypendiów naukowych dla szkół ponadgimnazjalnych oraz nagród dla uczniów szkół specjalnych oraz część artystyczna w wykonaniu uczniów I LO z Andrychowa.

 

W niedzielę 3 września 2017 r. w Lgocie senator Andrzej Pająk wziął udział w święcie plonów gminy Tomice. Uroczystości dożynkowe, wpisane w cykl imprez Festiwalu Doliny Karpia, rozpoczęły się Mszą Świętą dziękczynną za plony, która została oprawiona w kościele parafialnym w Witanowicach. Po niej goście w barwnym korowodzie przemaszerowali do Lgoty, bowiem to sołectwo było w tym roku gospodarzem dożynek. Na terenie dawnej szkoły należącym do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Lgota odbyła się główna część niedzielnych uroczystości. Po powitaniu rolników, mieszkańców Gminy i zaproszonych gości dożynkowy chleb gospodarzowi gminy wójtowi Witoldowi Grabowskiemu wręczyli przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich Lgoty wraz z sołtysem wsi Lgota Stanisławem Zającem. Po zabraniu głosu przez zaproszonych gości na scenie zaprezentowały się gminne zespoły: Zespół Śpiewaczy ”Wesołe Gosposie” z Witanowic, Galeria Artystyczna działająca przy OKGT, Zespół Śpiewaczy „Radoczanki” z Radoczy, Orkiestra Dęta z Zygodowic, Zesół Śpiewaczy „Tradycja” z Tomic, Teatrzyk Trele Morele oraz Zespół Śpiewaczy „Woźniczanki” z Woźnik.

 

W dniu 1 września 2017 r. senator Andrzej Pająk wziął udział w Wysokiej w uroczystościach rocznicowych upamiętniających wydarzenia z czasów II wojny światowej na terenach Jordanowszczyzny. Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie już Mszą Świętą, odprawioną za poległych przez, ks. Jana Mędrzaka – proboszcza parafii w Wysokiej. Z kościoła delegacje i wszyscy zgromadzeni wraz z pocztami sztandarowymi przemaszerowali prowadzeni przez orkiestrę OSP z Osielca na cmentarz wojskowy, gdzie odbyły się główne obchody. Tam, po odegraniu hymnu państwowego, por. Ewa Dworska odczytała Apel Pamięci a kompania honorowa 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. Stanisława Maczka salwą uczciła pamięć poległych. Do przybyłych na uroczystości rocznicowe, licznie zgromadzonych na cmentarzu wojskowym, okolicznościowe przemówienia wygłosili: Senator RP Andrzej Pająk, Wójt Gminy Jordanów Stanisław Pudo, Starosta Suski Józef Bałos. Głos zabrali także: Joanna Wielgat – córka por. Mariana Plichty – obrońcy Wysokiej oraz James Jurczyk – prezes Beskidzkiego Stowarzyszenia Maczkowców z Bielska- Białej. Następnie oficjalne delegacje: przedstawicieli Parlamentu, władz powiatowych i gminnych, kombatantów, wojska polskiego, straży granicznej, policji, straży, szkół, harcerze, Nadleśnictwa z Myślenic, Stowarzyszenia Motocyklistów PATRIA, Stowarzyszenia Riders of IPA Nowy Targ złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem obrońców Wysokiej. Powiatowe Uroczystości Rocznicowe upamiętniające wybuch II wojny światowej zorganizowane zostały, jak co roku, przez Urząd Gminy Jordanów oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie przy współudziale Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. Wydarzeniami towarzyszącymi tegorocznym uroczystościom na Wysokiej były: „I Rajd Młodzieży im. por. Tadeusza Stefaniszyna. Śladami 4 kompanii II Batalionu 12 pp Ziemi Wadowickiej” oraz otwarta w tym dniu w Zespole Szkół w Spytkowicach wystawa historyczna „Spytkowice 1939 - w obronie granic. Epizody kampanii polskiej - Bitwa pod Jordanowem”. Organizatorem obu tych wydarzeń było Stowarzyszenie Historii Spytkowic.

 

 

Dzisiaj...
Dzisiaj jest: 21 Listopad 2017    |    Imieniny obchodzą: Albert, Janusz, Konrad
Kontakt

Biuro Senatora Andrzeja Pająka

poniedziałek - piątek od godz. 8:30 do 14:00

ul. Adama Mickiewicza 139

34-200 Sucha Beskidzka

e-mail: biuro@pajakandrzej.pl

e-mail: dyrektor@pajakandrzej.pl

tel/fax: 33 873 39 16, 504 751 148, 504 751 163

 

 

Filia Biura Senatorskiego

w Trzebini

ostatni piątek miesiąca od godz. 9:00 do 11:00

ul. Rynek 18 (II piętro)

32-540 Trzebinia

 

Filia Biura Senatorskiego

w Wadowicach

poniedziałek od godz. 10:00 do 12:00

ul. Karmelicka 5

34-100 Wadowice

Budynek ZOZ (parter)


Pogoda
Klub Parlamentarny PIS

MyPIS

Informacja Samorządowa

Regionalny Portal Informacyjny

Małopolska Kronika Beskidzka

ALTERNATYWA PIS


Joomla extensions by Siteground Hosting