Późnym popołudniem w sobotę 11 listopada 2017 r. w hali sportowej w Libiążu rozpoczęła się Biesiada Patriotyczna zorganizowana z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W uroczystej zabawie uczestniczył m. in. senator Andrzej Pająk, który przyznał, że na imprezie pojawił się po raz pierwszy i był zauroczony atmosferą. W tym roku motywem przewodnim biesiady patriotycznej były różne zawody.

 

W sobotę 11 listopada 2017 r. senator Andrzej Pająk wziął udział w Wadowicach w Narodowym Święcie Niepodległości. Obchody rozpoczęły się od Mszy Świętej w kościele św. Piotra Apostoła w Wadowicach, po której przemaszerowano w asyście orkiestry dętej OSP Klecza i OSP Chocznia pod pomnik 12 Pułku Piechoty. Pod pomnikiem „dwunastaków” kilkadziesiąt delegacji złożyło kwiaty i oddało hołd walczącym i poległym za ojczyznę, nie zabrakło także przemówień senatora Pająka, jak również władz miejskich i powiatowych. Dalsza część obchodów odbyła się na rynku w Wadowicach, gdzie Gmina Wadowice zorganizowała piknik patriotyczny.

 

W dniu 10 listopada 2017 r. zakończyło się 2-dniowe 49. posiedzenie Senatu. Tego dnia senatorowie zapoznali się z informacją o działalności rzecznika praw obywatelskich za rok 2016 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela, którą przedstawił rzecznik Adam Bodnar. Podczas 49. posiedzenia Izba rozpatrzyła 11 ustaw, do 1 wprowadziła poprawki. Zdecydowano także o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw. Senat wprowadził 9 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz ustawy o cudzoziemcach (projekt poselski). Doprecyzowano m.in., że przepisy ustawy o cudzoziemcach będą miały zastosowanie nie tylko do wydawania kart pobytu, ale również do ich wymiany i unieważnienia. Nowelizacja wprowadza zmiany w przepisach określających zasady i tryb uznania osób polskiego pochodzenia za repatriantów, a także udzielania im pomocy przez państwo. Obejmuje pomocą całe rodziny repatriantów, a nie poszczególnych ich członków. Ustawa wprowadza określenie „najbliższej rodziny repatrianta”; są nią małżonek repatrianta i jego małoletnie dzieci. Przewiduje podniesienie o 25 tys. zł wysokości pomocy na zakup mieszkania na rodzinę. Oznacza to, że łącznie rodzinie repatriantów będzie przysługiwać 50 tys. zł dotacji. Nowelizacja zakłada także odstąpienie od warunku wydania wizy krajowej w celu repatriacji, polegającego na wykazaniu deportowania lub zesłania przez władze ZSRR. Wymóg ten uniemożliwiał przyjazd do Polski w ramach repatriacji osób, które, spełniając pozostałe warunki repatriacji, nie znajdowały się w posiadaniu dowodów potwierdzających fakt swojej deportacji lub swoich przodków.

Więcej…

 

W dniu 5 listopada 2017 r. w parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Płazie odsłonięto i poświęcono 21. punkt na Szlaku Miejsc Papieskich Ziemi Chrzanowskiej. Parafianie podziękowali tym samym Bogu za dar Świętego Jana Pawła II, który jako metropolita krakowski dokonywał wizytacji kanonicznej w Płazie w kwietniu 1975 roku. W uroczystości uczestniczyli: Damian Muskus - biskup pomocniczy krakowski, senator Andrzej Pająk, starosta Janusz Szczęśniak, wicestarosta Krzysztof Kasperek oraz przedstawiciele chrzanowskiego samorządu. Uroczystość uświetniono recytacją fragmentów "Tryptyku Rzymskiego" Jana Pawła II, a na zakończenie spotkania tradycyjnie zaśpiewano "Barkę" - ulubioną pieśń Ojca Świętego.

 

W sobotę 4 listopada 2017 r. delegacja Senatu RP z senatorami Grażyną Sztark i Andrzejem Pająkiem wzięła udział w ceremonii „Ogień Niepodległości” w Lasku Polskim w Kostiuchnówce na Ukrainie. Jest to doroczna uroczystość, poświęcona pamięci Legionistów Marszałka Józefa Piłsudskiego, poległych w bitwie z wojskami bolszewickimi niedaleko wsi Kostiuchnówka. Po nabożeństwie i oficjalnych uroczystościach na terenie Polskiego Lasku, został pobrany Ogień Niepodległości, który jest składany na grobach Nieznanego Żołnierza i pomnikach w trakcie obchodów Święta Odzyskania Niepodległości 11 listopada w Warszawie, Lublinie i wielu innych miastach w Polsce.

 

W dniu 3 listopada 2017 r. w Jabłonce samorządy Gmin Bystra-Sidzina, Czarny Dunajec, Jabłonka, Jordanów, Maków Podhalański, Raba Wyżna, Spytkowice i Zawoja zorganizowały forum w sprawie sprzeciwu wobec planów utworzenia parków krajobrazowych na terenie gmin. W spotkaniu wziął udział senator Andrzej Pająk. W burzliwej dyskusji dominowały głosy sprzeciwu, kwestionujące założenia utworzenia parków krajobrazowych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego. W wypowiedziach postulowano o dokonanie zmian w projekcie w/w Planu z uwzględnieniem zastrzeżeń wskazanych w wystąpieniach. Na zakończenie wszyscy wójtowie, organizatorzy forum, podpisali rezolucję Samorządowców i Mieszkańców Gmin: Bystra-Sidzina, Czarny Dunajec, Jabłonka, Jordanów, Maków Podhalański, Raba Wyżna, Spytkowice i Zawoja wyrażającą sprzeciw w sprawie projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego.

 

 

W środę 25 października 2017 r. w hotelu Beskidzki Raj Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych oddział w Krakowie, wójt gminy Stryszawa oraz właściciel "Beskidzkiego Raju" zorganizowali koncert zespołu "Akwarele" - Autonomii Narodowo Kulturalnej Polaków "Nadzieja" w Ułan-Ude w Buriacji z rosyjskiej Syberii. Podczas spotkania zorganizowanego w "Beskidzkim Raju" Polacy z Syberii pochwalili się tym, jak pamiętają o kraju swych przodków, oraz przybliżyli część kultury kraju, w którym żyją. W inicjatywie udział wzięli m. in. senator Andrzej Pająk, który jeszcze jako starosta suski położył podwaliny pod kontakty powiatu suskiego ze społecznością Ułan – Ude, starosta suski Józef Bałos, wicestarosta Józef Hutniczak oraz przedstawiciele środowisk kulturalno – społecznych powiatu. W trakcie spotkania Pani prezes pokrótce przybliżyła zgromadzonym działania "polskiej autonomii". Jej członkowie uczą języka polskiego, od 1994 roku działa w Buriacji polska szkoła, organizowane są na Syberii letnie szkoły języka polskiego. Ponadto organizują międzynarodowe polonijne konferencje naukowe oraz chronią pamięć o zesłanych Polakach poprzez wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych, które upamiętniają ważne wydarzenia historyczne związane z polskimi zesłańcami oraz ważne osobowości.

 

W poniedziałek 23 października 2017 r. uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu pożegnała kolejny rocznik absolwentów studiów licencjackich, magisterskich oraz inżynierskich. Był to szczególnie ważny moment w historii oświęcimskiej Alma Mater, ponieważ po raz pierwszy dyplomy ukończenia studiów odebrali absolwenci z tytułem inżyniera oraz magistra pielęgniarstwa. Uroczystość, w której udział wziął senator Andrzej Pająk otworzył JM Rektor prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, który przywitał wszystkich zgromadzonych gości, a następnie skierował specjalne słowa do tegorocznych absolwentów. Rektor pogratulował świetnie zdanych egzaminów dyplomowych, życzył powodzenia, wielu sukcesów, a także prężnego rozwoju zawodowego. Jego Magnificencja podkreślił , że rynek pracy jest otwarty dla naszych absolwentów, a w Uczelni powstaje Stowarzyszenie Absolwentów, do którego serdecznie zaprasza. Kolejno głos zabrali zaproszeni goście Senator RP Andrzej Pająk oraz Starosta Oświęcimski Zbigniew Starzec. Po oficjalnych przemowach nadszedł czas na uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów, a także wyróżnień dla absolwentów za wybitne osiągnięcia w nauce i aktywny udział w życiu Uczelni. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie Laurów Uczelni 2017, czyli specjalnych statuetek dla absolwentów i studentów Uczelni, którzy wykazują się zaangażowaniem, pomysłowością w inicjowaniu oraz wspieraniu życia studenckiego w działalności sportowej, społecznej czy kulturalnej.

 

 

 

Dzisiaj...
Dzisiaj jest: 21 Listopad 2017    |    Imieniny obchodzą: Albert, Janusz, Konrad
Kontakt

Biuro Senatora Andrzeja Pająka

poniedziałek - piątek od godz. 8:30 do 14:00

ul. Adama Mickiewicza 139

34-200 Sucha Beskidzka

e-mail: biuro@pajakandrzej.pl

e-mail: dyrektor@pajakandrzej.pl

tel/fax: 33 873 39 16, 504 751 148, 504 751 163

 

 

Filia Biura Senatorskiego

w Trzebini

ostatni piątek miesiąca od godz. 9:00 do 11:00

ul. Rynek 18 (II piętro)

32-540 Trzebinia

 

Filia Biura Senatorskiego

w Wadowicach

poniedziałek od godz. 10:00 do 12:00

ul. Karmelicka 5

34-100 Wadowice

Budynek ZOZ (parter)


Pogoda
Klub Parlamentarny PIS

MyPIS

Informacja Samorządowa

Regionalny Portal Informacyjny

Małopolska Kronika Beskidzka

ALTERNATYWA PIS


Joomla extensions by Siteground Hosting